Nordisk R1a Y-DNA-prosjekt

Nordisk R1a Y-DNA-prosjekt (engelsk Nordic R1a Y-DNA Project) er et privat initiativ med opprinnelse i Norge, med det formål å bruke DNA-sekvensiering av det mannlige Y-kromosom til å påvise slektskap mellom medlemmer av haplogruppen R1a.