Man skal vel ikke se bort fra at nettopp dette har hendt en del ganger… smiley