Innenfor fellesskapet
dagliglivet på gården i indre salten i gammel tid…
Gården,
byggeskikk, næring
og arbeidsliv, mat og drikke, klær og tekstiler og fra vugge til graven.

Den 4.februar 2010 hadde vi i DIS-Salten slektshistorielag besøk av Astri Riddervold,
ei 84 år ung dame som nærmest trollbandt oss med historier om tradisjonsmat og drikkeskikker i Norge, om konservering og behandling av mat, og om overnevnte bok.

Viggo Eide laget et innlegg i Origo Bodø – i forkant av møtet som forteller litt mer om damen og hva hun står for.

Boka Innefor fellesskapet skulle vise seg (i utgangspunktet) være utsolgt, men med litt “jakt” på nettet var jeg var heldig å få tak i et eksemplar av denne boken hos
Asbjørn Lind i Valnesfjorden, Fauske. Jeg vet at han pr. 12.02.2010 hadde 8 bøker igjen, så hvis du gjerne vil ha tak i denne boken så bør du ta kontakt med ham snarest.

Det var Fauske og Skjerstad bygdeboknemnd som utga denne i 1996, og anbefales.

Førstemann til mølla… osv